FOOT MASSAGE + SAUNA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1028 | Cật nhập: 5/21/2022 3:16:55 PM | RSS

60MIN FOOT MASSAGE : 380.000 VND 

- COMBO 60MIN FOOT + SAUNA: 550.000 VND

- COMBO 60MIN FOOT + JJIMJILBANG: 650.000 VND

90MIN FOOT MASSAGE : 520.000 VND

- COMBO 90MIN FOOT + SAUNA: 620.000 VND

- COMBO 90MIN FOOT + JJIMJILBANG: 740.000 VND

120 MIN FOOT MASSAGE: 620.000 VND

- COMBO 120MIN FOOT + SAUNA: 730.000 VND

- COMBO 120MIN FOOT + JJIMJILBANG: 820.000 VND

Tồn kho:

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

60MIN FOOT MASSAGE : 380.000 VND

- COMBO 60MIN FOOT + SAUNA: 550.000 VND

- COMBO 60MIN FOOT + JJIMJILBANG: 650.000 VND

90MIN FOOT MASSAGE : 520.000 VND

- COMBO 90MIN FOOT + SAUNA: 620.000 VND

- COMBO 90MIN FOOT + JJIMJILBANG: 740.000 VND

120 MIN FOOT MASSAGE: 620.000 VND

- COMBO 120MIN FOOT + SAUNA: 730.000 VND

- COMBO 120MIN FOOT + JJIMJILBANG: 820.000 VND